Oferta

Najczęściej grany program każdorazowo umawiany jest z organizatorem, a repertuar jest wyborem z całego dorobku płytowego. W praktyce dominują utwory autorstwa zespołu zamieszczone na płytach: Imperium, Tygiel oraz Klechdy Lubelskie.

IMPERIUM
Zbiór porywających utworów najściślej oddający charaktery twórców – Marka Andrzejewskiego, Piotra Selima i Jana Kondraka. Krążek zawiera piosenki wyselekcjonowane przez odbiór publiczności. Różnorodność inspiracji sprowadza się tu do wielkiej jedności w ekstatycznej chwili wykonania. Najwybitniejszy historyk piosenki, Jan Poprawa nazywa to zamianą rywalizacji indywidualnej na ducha wspólnoty. To wyjątkowe w dzisiejszym świecie.

TYGIEL
LFB wychodzi z założenia, że należy być wiernym tradycji regionu. A tradycję lubelską tworzy wiele kultur. Notuje się tu zatem wpływ pobliskiej zagranicy: Ukrainy, Rosji, Białorusi. Słyszy się muzyczne ślady pobytu Litwinów i Węgrów. Tabor cygański popasał tu ochoczo, a niezwykle silna kulturowo była społeczność żydowska. Z głębi kraju przywędrowały walczyki, mazurki i oberki. To wielkie bogactwo LFB pokazuje w jednym programie, który nazywa się TYGIEL. Znakomitą większość utworów napisali sami federaci. Są to stylizacje, muzyczne wyobrażenia poszczególnych nacji. Jest na rynku płyta z zapisem programu.

KLECHDY LUBELSKIE (Zobacz nagrania)
Klechdy to stare podania, legendy związane z danym regionem. W przypadku tego koncertu, tego widowiska muzycznego, chodzi nam o przybliżenie twórczości sławnych literatów. Nazwa oddaje „patynę”, bo program sięga wstecz aż do Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja. Rzecz dotyczy dalej Sebastina Kloniowica, Szymona Szymonowica, Wincentego Pola, Bolesława Leśmiana,Józefa Czechowicza. Całość dopełniają teksty współczesne: Edwarda Stachury, Karola Wojtyły i Kazimierza Grześkowiaka. Charakterystyczne jest, że dawna motywika często egzystuje w utworach z elektrycznym brzmieniem współczesności. Kompozycje są dziełem zespołu.Istnieje płyta z zapisem programu. Można go potraktować jako edukacyjny.

MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁA
Wiersze i fragmenty homilii Karola Wojtyły w postaci śpiewanej. Powstał roku 2000. Muzyka – LFB. Istnieje płyta z zapisem programu.

ODMIENIEC
Teksty Kazimierza Grześkowiaka, głównie z późnego okresu, muzyka jest dziełem LFB. Dochodzą do tego kabaretowe piosenki autorstwa członków zespołu. Istnieje płyta z zapisem programu.

STACHURA – POEMATY
Missa Pagana, Dużo ognia, Przystępuję do ciebie, Po ogrodzie niech hula szarańcza, Kropka nad Ypsylonem. Muzyka – LFB.

Indeks – 68
Program poświęcony poetom Nowej Fali. Stanisław Barańczak, Leszek Andrzej Moczulski, Lotar Herbst, Ewa Lipska. Muzyka wzięta z głownie z klasyki polskiej piosenki, czyli Marka Grechuty, Jana Kantego Pawluśkiewicza. Powstał jako widowisko telewizyjne. Może być grany w każdych warunkach, nawet z udziałem znanych aktorów.

OGRÓD WISZĄCY
Najważniejsze utwory mistrzów piosenki z całego świata, w większości specjalnie tłumaczone dla potrzeb programu (Dylan, Cohen, Sting, Baez, Llach, Okudżawa, Wysocki,Brel, Brassens, Stachura). Oparty na pomyśle zaczerpniętym z wiersza Stachury pod powyższym tytułem.
Sam wiersz zaśpiewany wspólnie jako pieśn finałowa wieńczy całość monumentalnie.

W MOIM TAJEMNYM ŻYCIU
Program monograficzny wykorzystujący piosenki Leonarda Cohena w nowych tłumaczeniach.
W programie stare i nowsze piosenki mistrza.

NERW
Piosenki Włodzimierza Wysockiego w nowych tłumaczeniach.

CZAS NA ŻYCIE
Program piosenek francuskich, (Brel, Brasens, Moustaki, Aznavour, Adamo, …)

DROGI WOLNOŚCI
Przedsięwzięcie ukazuje w jaki sposób pieśń kształtowała myśl o wolności i jak poprzez pieśń próbowano szukać do niej drogi. W repertuarze największe songi bardów świata i bardów polskich: Dylan, Lennon, Sting, Wysocki, Okudżawa, Kaczmarski, Kelus, Kryl. Llach, Kleyff.